• Xếp theo:
Cá bạc má làm sạch 500g - 550g (3 - 5 con)

Cá bạc má làm sạch 500g - 550g (3 - 5 con)

Mã SP: 51531

48,500đ
61,000₫
Cá sòng đông lạnh 500g

Cá sòng đông lạnh 500g

Mã SP: 51530

32,000đ
36,000₫
Đầu cá hồi đông lạnh 500g (1 - 2 đầu)

Đầu cá hồi đông lạnh 500g (1 - 2 đầu)

Mã SP: 51529

17,000đ
19,000₫
Nghêu thịt Lenger 200g

Nghêu thịt Lenger 200g

Mã SP: 51528

185,000đ
205,000₫
Khô cá đổng 200gr (6 - 10 con)

Khô cá đổng 200gr (6 - 10 con)

Mã SP: 51527

183,000đ
212,000₫
Chả basa chiên Nhất Tâm 200g

Chả basa chiên Nhất Tâm 200g

Mã SP: 51526

67,000đ
76,000₫
Cá trắm đen làm sạch cắt khoanh bổ dưỡng

Cá trắm đen làm sạch cắt khoanh bổ dưỡng

Mã SP: 51482

220,000đ
282,000₫
Cua đồng xay sẵn 250g

Cua đồng xay sẵn 250g

Mã SP: 51417

26,000đ
30,000₫
Lươn làm sạch nguyên con từ 200g

Lươn làm sạch nguyên con từ 200g

Mã SP: 51416

49,000đ
59,000₫
Bao tử cá basa 200g

Bao tử cá basa 200g

Mã SP: 51415

27,000đ
32,000₫
Cá tai tượng nguyên con 1kg - 1.2kg (1-2 con)

Cá tai tượng nguyên con 1kg - 1.2kg (1-2 con)

Mã SP: 51408

117,000đ
142,000₫
Cá bạc má 500g - 550g (3 - 5 con)

Cá bạc má 500g - 550g (3 - 5 con)

Mã SP: 51407

48,000đ
54,000₫
Cá ngân làm sạch 500g - 550g (4-6 con)

Cá ngân làm sạch 500g - 550g (4-6 con)

Mã SP: 51406

57,000đ
70,000₫
Cá ngân đông lạnh 1kg (8 - 13 con)

Cá ngân đông lạnh 1kg (8 - 13 con)

Mã SP: 51405

75,000đ
88,000₫
Cá bống đục làm sạch 500g

Cá bống đục làm sạch 500g

Mã SP: 51404

56,000đ
70,000₫
Cá bớp làm sạch 500g (4 - 5 miếng)

Cá bớp làm sạch 500g (4 - 5 miếng)

Mã SP: 51403

249,000đ
279,000₫
Cá mó 500g - 550g (8 - 10 con)

Cá mó 500g - 550g (8 - 10 con)

Mã SP: 51401

65,500đ
83,000₫
Cá trác 500g (2 - 5 con)

Cá trác 500g (2 - 5 con)

Mã SP: 51400

41,000đ
46,000₫
Cá sòng 500g - 550g (1 - 2 con)

Cá sòng 500g - 550g (1 - 2 con)

Mã SP: 51399

34,000đ
43,000₫
Cá sòng đông lạnh 1kg (3-6 con)

Cá sòng đông lạnh 1kg (3-6 con)

Mã SP: 51398

59,000đ
70,000₫
Cá cơm biển 500g

Cá cơm biển 500g

Mã SP: 51397

55,000đ
67,000₫
Cá mè dinh làm sạch 500g (2 - 7 con)

Cá mè dinh làm sạch 500g (2 - 7 con)

Mã SP: 51396

50,300đ
62,000₫
Cá cơm nước ngọt làm sạch 500g

Cá cơm nước ngọt làm sạch 500g

Mã SP: 51395

54,000đ
66,000₫
Cá ngừ bò nguyên con làm sạch 0.8kg - 1.1k

Cá ngừ bò nguyên con làm sạch 0.8kg - 1.1k

Mã SP: 51394

118,700đ
133,000₫
Cá nục làm sạch 500g - 550g (5-7 con)

Cá nục làm sạch 500g - 550g (5-7 con)

Mã SP: 51393

41,800đ
46,000₫
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top