• Xếp theo:
Tổ ong trắng

Tổ ong trắng

Mã SP: 51189

125,000đ
147,000₫
Lòng bò phá lấu

Lòng bò phá lấu

Mã SP: 51183

70,000đ
85,000₫
Mua Gan bò ở đâu

Mua Gan bò ở đâu

Mã SP: 51179

30,000đ
34,000₫
KHĂN LONG SỐNG

KHĂN LONG SỐNG

Mã SP: 51171

95,000đ
121,000₫
Gân y luộc

Gân y luộc

Mã SP: 51170

170,000đ
188,000₫
THÚ LINH BÒ

THÚ LINH BÒ

Mã SP: 51169

85,000đ
104,000₫
TỔ ONG ĐEN

TỔ ONG ĐEN

Mã SP: 51168

190,000đ
220,000₫
PHỔI BÒ

PHỔI BÒ

Mã SP: 51167

60,000đ
69,000₫
THỊT MÁ BÒ

THỊT MÁ BÒ

Mã SP: 51166

105,000đ
128,000₫
Gân y tươi

Gân y tươi

Mã SP: 51165

160,000đ
202,000₫
Phèo bò

Phèo bò

Mã SP: 51164

80,000đ
97,000₫
Tủy bò

Tủy bò

Mã SP: 51163

175,000đ
210,000₫
BÍM KHÔNG DA

BÍM KHÔNG DA

Mã SP: 51162

175,000đ
208,000₫
MẮT HÀM SỪNG

MẮT HÀM SỪNG

Mã SP: 51161

65,000đ
72,000₫
Móng bò

Móng bò

Mã SP: 51160

75,000đ
83,000₫
LÒNG PHÁ LẤU

LÒNG PHÁ LẤU

Mã SP: 51158

850,000đ
988,000₫
LƯỠI BÒ

LƯỠI BÒ

Mã SP: 51157

130,000đ
156,000₫
Móng đeo bự

Móng đeo bự

Mã SP: 51156

165,000đ
191,000₫
BÍM DA

BÍM DA

Mã SP: 51155

135,000đ
155,000₫
MÓNG ĐEO NHỎ

MÓNG ĐEO NHỎ

Mã SP: 51154

135,000đ
156,000₫
LÒNG NGUYÊN BỘ

LÒNG NGUYÊN BỘ

Mã SP: 51153

55,000đ
61,000₫
Sách trắng

Sách trắng

Mã SP: 51152

165,000đ
206,000₫
ÓC BÒ

ÓC BÒ

Mã SP: 51151

80,000đ
94,000₫
CẬT BÒ

CẬT BÒ

Mã SP: 51150

70,000đ
82,000₫
KHĂN LONG ĐEN

KHĂN LONG ĐEN

Mã SP: 51149

80,000đ
102,000₫
Dựng nguyên cái

Dựng nguyên cái

Mã SP: 51148

90,000đ
112,000₫
Trái khế bò

Trái khế bò

Mã SP: 51147

80,000đ
91,000₫
Dựng chặt sẵn

Dựng chặt sẵn

Mã SP: 51146

95,000đ
117,000₫
KHĂN LONG TRẮNG

KHĂN LONG TRẮNG

Mã SP: 51145

100,000đ
111,000₫
CUỐNG HỌNG BÒ

CUỐNG HỌNG BÒ

Mã SP: 51144

80,000đ
96,000₫
TIM BÒ

TIM BÒ

Mã SP: 51143

100,000đ
111,000₫
SÁCH ĐEN

SÁCH ĐEN

Mã SP: 51141

165,000đ
208,000₫
Ruột thẳng bò

Ruột thẳng bò

Mã SP: 51140

75,000đ
83,000₫
Gân cuộn

Gân cuộn

Mã SP: 51139

135,000đ
164,000₫
Lá mía bò

Lá mía bò

Mã SP: 51138

65,000đ
74,000₫
TAI MŨI BÒ

TAI MŨI BÒ

Mã SP: 51137

95,000đ
111,000₫
cuống tim bò

cuống tim bò

Mã SP: 51136

155,000đ
172,000₫
Phèo luộc

Phèo luộc

Mã SP: 51135

130,000đ
156,000₫
Đuôi Bò Tươi

Đuôi Bò Tươi

Mã SP: 51134

165,000đ
198,000₫
Lưỡi Bò Nóng

Lưỡi Bò Nóng

Mã SP: 51133

140,000đ
168,000₫
 Tìm kiếm
 Link0587.55.2345

Back to top